• BIST 9347.17
  • Altın 2023.363
  • Dolar 31.074
  • Euro 33.638
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 9 °C
  • Antalya 9 °C
  • Muğla 1 °C
  • Çanakkale 12 °C

ABS Türkiye ILO MLC 2006 Semineri

ABS Türkiye ILO MLC 2006 Semineri
Türkiye ve Karadeniz komşu ülkelerinden 200’ün üzerinde katılımın gerçekleştiği ILO MLC 2006 konulu seminer geçtiğimiz günlerde yapıldı.

Türkiye ve Karadeniz  komşu ülkelerinden 200’ün üzerinde katılımın gerçekleştiği ILO MLC 2006 konulu seminerde  ABS Avrupa  Bölgesi MSC (Management Systems Certification) Müdürü Kaptan Steve Blair  20 Ağustos 2013’de yürürlüğe girecek olan ILO MLC 2006 sözleşmesini  tanıtarak ve sertifaksyonun  gerekleri ile sürecine ilişkin bilgi verdi.

ABS Avrupa Bölgesi Nautical System (NS) sorumlusu Dr. Lefteris Maistrallis ise ILO MLC 2006 uygulamalarının ABS’in geliştirdiği  NS5  isimli program ile  gemilerde ve şirketlerin ofislerinde nasıl  kolayca takip edilebileceğini ne gibi kolaylıklar sağladığını anlattığı seminer  sonrasında konu hakkında görüşlerini aldığımız  ABS Türkiye Ülke Müdürü Seyfettin Tatlı,  ILO MLC 2006’nin  gemi adamlarının istihdam, yaşam ve çalışma  koşullarıyla ilgili 68’den fazla uluslararası  sözleşme ve tavsiyeleri bir araya getirdiğini ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından hazırlanan Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (MLC)’nin, dünya gros tonajının yüzde 33’ünü temsil eden 30 ülkenin bu sözleşmeyi 20 Ağustos 2012’de onaylamasından 12 ay sonra yani 20 Ağustos 2013 tarihi itibari ile yürürlüğe gireceğini ve bu tarihten sonra bu şartları sağlamayan ve ILO MLC 2006  sertifikasyonu bulunmayan 500 GT ve uzeri gemilerin ozellikle PSC denetimlerinde cok ciddi sikintilar yasayacagini dile getirerek gemi sahibi ve gemi isletmecisi firmaların bu tarihe kadar hazırliklarını tamamlamalarını tavsiye ederek ILO MLC 2006 ile ilgili bilgileri aşağıdaki gibi özetledi;
 

ILO MLC 2006 Sözleşmesinin Tanıtımı

Denizcilik Çalışma Sözleşmesi, farklı fakat birbirleriyle bağlantılı üç kısımdan ibarettir: Maddeler, Kurallar ve Kod. Maddeler ve Kurallar, Sözleşmeyi onaylayan üyelerin temel hak ve ilkeleri ile esas yükümlülüklerini ortaya koymaktadır. Kod ise Kısım A (zorunlu Standartlar) ve Kısım B (zorunlu olmayan Kılavuzlar) metinlerinden oluşmaktadır.

Kod, gemiadamlarının çalışmayla ilgili çeşitli sorunlarını ele alan genel uygulama alanlarında beş başlık altında düzenlenmiş olan Kuralların uygulanmasına ilişkin detayları da içermektedir. Bayrak devleti adına hareket eden ABS gibi Tanınmış bir Kuruluşun doğrulamasına tabi olacak MLC’nin beş başlığı ile öngörülen hususlar şunlardır:

Başlık 1: Gemiadamlarının Gemide Çalışmaları İçin Öngörülen Asgari Gereklilikler
• Asgari yaş
• Sağlık sertifikaları
• Eğitim ve vasıflar
• İşçi bulma ve yerleştirme

Başlık 2: İstihdam Şartları
• Gemiadamları istihdam sözleşmeleri
• Maaşlar
• Çalışma ve dinlenme saatleri
• Gemiadamı donatım düzeyleri
• Personelin yurda geri gönderilmesi

Başlık 3: Barınma, Dinlence-Eğlence Olanakları, Yiyecek-İçecek Olanakları

Başlık 4: Sağlık Koruma, Tıbbi Bakım, Refah ve Sosyal Güvenlik Koruma
• Gemide ve kıyıda tıbbi bakım
• Sağlık ve emniyet koruması, kazaların önlenmesi
• Donatanların mesuliyeti
• Sosyal sigorta koruması

Başlık 5: Uygunluk ve Uygulama
• Genel ilkeler
• Gemideki şikâyet prosedürleri

Sözleşmenin belirli muafiyetleri hariç olmak kaydıyla, MLC yürürlüğe girmesinden sonra tüm ticari gemiler için geçerli olacaktır. Buna ilaveten, uluslararası seferlerde kullanılan 500 GT ve üzerindeki gemilerin bir Denizcilik Çalışma Sertifikası ve bir Denizcilik Çalışma Uygunluk Deklarasyonu bulundurması gerekecektir.

Sözleşme ticari gemiler ile Sözleşme kapsamında gemi olarak değerlendirilen mobil offshore sondaj üniteleri (MODU) gibi offshore üniteleri arasında ayrım yapmaz. Bir bayrak devleti enstrümanı olarak, offshore ünitelerine muafiyetler uygulanıp uygulanmaması bayrak devletlerinin kendi takdirine bağlı olacaktır.

Yetki sorunları Sözleşmede özellikle ele alınmadığından dolayı, bir offshore ünitesinin bayrak devleti ve sınırları içinde kullanıldığı kıyı devleti tarafından benimsenen yaklaşımlar arasındaki olası ihtilafların nasıl çözüleceği de henüz net değildir.

Donatanın Sorumlulukları
Uluslararası seferlerde kullanılan 500 GT ve üzerindeki her ticari gemide Sözleşmenin bir nüshası bulunmak zorundadır. Ayrıca bu tip gemilere bayrak devleti tarafından bir Denizcilik Çalışma Sertifikası ile tamamlayıcı nitelikte bir Denizcilik Çalışma Uygunluk Deklarasyonu (DMLC) düzenlenmelidir. Söz konusu sertifikalar İngilizce ve gerekirse diğer dillerde ilan edilecektir.

Donatanların, Sözleşmenin amacını gerçekleştirmek adına, kendi gerekliliklerine göre kayıt tutmanın pratik bir yolunu belirlemek için değerlendirme yapmaları ve uygunluk durumunu liman ve bayrak devleti temsilcilerine göstermeleri önerilir.

Denizcilik Çalışma Sertifikası
Bu dokümanın düzenlenmesi, geminin Sözleşme gerekliliklerine uygunluğunun tespit edilmiş olduğuna ve gemiadamlarının çalışma ve yaşam koşullarının ulusal gerekliliklere uygun bulunduğuna dair bir kanıttır. Gemiyi doğrulamak için gereken muayenelerin ilgili ulusal kanunlara ve Sözleşme gereklerinin uygulanmasına ilişkin yönetmeliklere uygun bulunmasını müteakiben bayrak devleti tarafından tanzim edilir.

Çoğu durumda denetimlerin bayrak devleti tarafından tanınmış, genellikle ABS gibi bir klas kuruluşu olan bir kurum (Tanınmış Kuruluş veya kısaca RO) tarafından yürütülmesi beklenebilir.

Sertifika bayrak devleti tarafından belirlenen ara, yenileme veya ilave muayeneler esas alınarak periyodik doğrulama sürecine tabidir. Sertifikanın ilk geçerlilik süresi beş yıldır.

Denizcilik Çalışma Uygunluk Deklarasyonu (DMLC)
DMLC, hem bayrak devletindeki yetkili idare hem de donatan tarafından doldurulması zorunlu olan, sırasıyla Kısım I ve Kısım II şeklindeki özgün bir formdur.

Kısım I bayrak devleti tarafından doldurulur ve ulusal kanun kapsamındaki gemi tipine özgü gereklilikleri, esas olarak eşdeğer hükümlerin detaylarını ve bayrak devleti tarafından sunulan her türlü muafiyeti tanımlar. Aynı zamanda ulusal hükümler ve gereklilikler ile birlikte muayene edilecek alanların bir listesini de içerir.

Kısım II ise donatan tarafından doldurulur ve bayrak devleti ya da Tanınmış Kuruluş tarafından gözden geçirilip onaylanması zorunludur. DMLC Kısım I ve Sözleşmede yer alan ulusal gerekliliklere ilk ve süregelen uygunluk için alınması önerilen tedbirleri kapsar.

Kısım I ve Kısım II formlarının gemide muhafaza edilen Denizcilik Çalışma Sertifikasına eklenmesi şarttır.

Liman Devleti Kontrol yetkililerinin, Denizcilik Çalışma Sertifikasını ve DMLC’yi, geminin Sözleşme gerekliliklerine uygunluğuna dair “aksi kanıtlanmadıkça doğru sayılan” delil olarak kabul etmesi gerekir. Donatanlar ve işleticiler, Liman Devleti Kontrol muayenelerinde; Maddeler, Kurallar ve Kısım A (Standartlar) bölümünde yazılı olarak düzenlenen gerekliliklerin yerine getirilme şeklinin gözden geçirebileceğini unutmamalıdır. Bununla beraber, Kısım B’nin (zorunlu olmayan Kılavuzlar) kapsadığı hususlar muayene veya uygulamalara tabi değildir.

ABS Tarafından Sunulan MLC 2006 Hizmetleri

ABS, 100’den fazla bayrak İdaresi tarafından tanınmış bir kuruluş olarak, Sözleşmeye uygunluğu doğrulamak ve ilgili sertifikaları düzenlemek için gerekli Denizcilik Çalışma Uygunluk Deklarasyonuna ilişkin tetkikleri ve gemi üzeri muayeneleri gerçekleştirmekle yetkilendirmeyi beklemektedir.

ABS, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için, bu tetkik ve muayeneleri yürütecek ve dünyanın çeşitli noktalarında konuşlanacak temel personel grubunun eğitimini tamamlamıştır. Buna ek olarak, Denizcilik Çalışma Sözleşmesinin uygulanmasına dair hazırlıkların yapılmasında donatanlara yardımcı olmak için kapsamlı bir program geliştirilmiştir. Verdiğimiz hizmetler aşağıdakileri içermektedir:

Rehberlik & Opsiyonel Klas Notasyonu
Sözleşmenin uygulanması ve Sözleşmeye uygunluğun sağlanması hususunda sektöre yardımcı olmak için ABS tarafından iki kitapçık yayınlanarak temel unsurlar ele alınmıştır.

ABS Denizcilik Çalışma Sözleşmesi 2006 Hususunda Rehberlik Notları kitapçığı, Sözleşme gerekliliklerini ve ilgili prosedür ve süreçlere yönelik olarak önerilmiş, bir donatan tarafından benimsenebilecek geliştirmeleri içeren ve Sözleşmeye dair ABS tarafından yapılan yorum ve açıklamaların adım adım sıralandığı bir referans dokümandır. Rehber Notların amacı donatana Denizcilik Çalışma Uygunluk Deklarasyonu hazırlığı, Sözleşmenin uygulanması ve bir Denizcilik Çalışma Sertifikasının her gemide bulundurulması hususunda destek olmaktır.

ABS ILO Denizcilik Çalışma Sözleşmesi 2006, Başlık 3 Gerekliliklerine Uygunluk Rehberi kitapçığı, ABS Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (MLC) Barınma (ACCOM) notasyonu (MLC-ACCOM) almak için kullanılacak değerlendirme kriterleri ve ölçüm metodolojisini kapsamaktadır. Bu opsiyonel klas notasyonu yeni inşa gemiler için şu anda dahi mümkündür ve söz konusu geminin Sözleşme Başlık 3 gerekliliklerini karşıladığını onaylar.

Ön Denetim

ABS, bir geminin dokümantasyonu ve çalışma yönetim sisteminin Sözleşmeye ve bilinen bayrak devleti gerekliliklerine uygun olup olmadığını saptamak amacıyla, donatanın politikaları ve prosedürlerinde ve bunların gemi üzerinde uygulanma şeklinde bir MLC ön denetimi yapabilecek vasıftadır.

Esasında bir boşluk analizi niteliğindeki ABS ön denetiminde, prosedürleri uygun hale getirmek için eksiklik olan yerler saptanır. Ön denetim prosedürü şunları kapsar:

• Geminin dokümantasyonunda tetkik
• Gemideki personel ile mülakat
• Geminin çalışma ve yaşam alanlarında muayene

Ön denetim, belgelendirme başvurusu öncesinde gemiadamlarının çalışma ve yaşam koşullarıyla ilgili iyileştirme fırsatlarını tespit etme hususunda müşterilere yardımcı olabileceğinden dolayı tercihe bağlı olmakla birlikte şiddetle tavsiye edilmektedir.

Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden önce gerçekleştirilecek başarılı bir ön denetim; müşterilere, bayrak devleti ve liman devleti yetkililerine sunulduğunda değerli olabilecek ilk dönemdeki uygunluk çalışmalarının neler olduğunu donatan veya işleticiye bildirmektedir.

Gönüllü Belgelendirme

Donatanın talebi üzerine, ABS personeli tarafından yürütülen başarılı bir ön denetimi takiben, ABS tarafından Sözleşme gereklerine Gönüllü Uygunluk Beyanı düzenlenebilir. Bazı bayrak İdareleri Sözleşme gerekliliklerini uygulamaya dair ulusal yönetmeliklerini uygulama tarihi yaklaşana kadar resmen çıkarmayabileceğinden, Sözleşme gerekliliklerine uyulduğuna ilişkin gönüllü belgelendirme son dakikada resmi belgelendirme uygunluğunu hızlandırabilir.

Buna ek olarak, Gönüllü Uygunluk Beyanı, donatanın yeni Sözleşmeye uygunluk sağlamak için elinden geleni yaptığına dair; yükleyicilere, bayrak ve liman devleti yetkililerine sunulacak bir vesika teşkil edecektir.

Eğitim

ABS Academy Denizcilik Çalışma Sözleşmesi ile ilgili üç eğitim kursu vermekte olup, bu kurslardan her biri Sözleşme gerekliliklerini farklı bir düzeyde ele almaktadır. Söz konusu eğitimler dünyanın çeşitli noktalarındaki ABS Academy merkezlerinde verilmektedir; diğer yandan özel desteğe ihtiyacı olan bir donatan için mahallinde eğitim düzenlemesi yapılması da mümkündür. MLC kurslarına ilişkin olarak daha detaylı bilgiye www.absacademy.org adresinden ulaşabilirsiniz. Verilen üç kurs şunlardır:

• ILO MLC 2006 Farkındalık ve Uygulama: Kursiyerlere ILO’nun yapısı ve arka planı hakkında temel bilgiler vermeyi ve Denizcilik Çalışma Sözleşmesinin temellerini anlatmayı amaçlayan bir günlük bir kurstur.

• ILO MLC 2006 Uygunluk: MLC kapsamındaki gereklilikler hakkında daha detaylı bilgiler vermeyi ve örnekler sunmak suretiyle gerekliliklerin uygulanmasına ilişkin rehberlik bilgileri aktarmayı amaçlayan iki günlük bir kurstur.

• Denetçiler İçin ILO MLC 2006: İstek üzerine organize edilen beş günlük bir kurstur. Sözleşme ve gemiadamlarının çalışma ve yaşam koşullarına dair ulusal ve uluslararası mevzuat hakkında ayrıntılı bilgiler verir.

Mürettebat Yönetim Yazılımı

ABS Nautical Systems (NS) deniz ticareti ve offshore faaliyetleriyle iştigal eden müşterilerimize kapsamlı bir filo yönetim yazılım (NS5) sunmaktadır. Bu tamamen tümleşil yapıdaki yazılımın üç modülü Denizcilik Çalışma Sözleşmesine doğrudan uygulanabiliyor ve donatan veya işleticiye, Sözleşme gerekliliklerine uygunluğu takip etmek ve göstermek için gereken bilgileri kaydeden hazır bir sistem sunuyor. Bu üç modül şunlardır:

• NS5 Mürettebat Yönetimi, donatanlara; mürettebat dönüşümlerini, sertifikalarını, eğitimlerini ve tıbbi kayıtlarını yöneten gemi ve kıyı tabanlı bir yazılım programı sağlar. Bu programla gemideki hizmet süresi, yurda geri gidiş detayları ve çalışılmayan saatler şirketin hastalık, tatil ve “failure-to-show” gibi tanımlamaları kullanılarak kayıt altına alınır. Yerleşik gemi ve konum gereklilikleri ve mürettebat tur planlamacıları asgari gemiadamı donatım gereklilikleri ve mevcut olan vasıflı kişileri belirler.

• NS5 Mürettebat Bordrosu uluslararası çeşitlilik gösteren mürettebatla akdedilmiş istihdam sözleşmeleri ve iş akitleriyle ilgili hususlarda kullanımı kolay bir yönetim aracı sağlar. Aylık sabit veya çalışılan gün bazındaki maaşlar ve izin hakları normal bordro döneminde hesaplanır ve dengelenir. Opsiyonel detaylı süre takibi ile çalışma/dinlenme saatlerinin dokümantasyonu sağlanarak, iş sözleşmesine göre ödemelerin otomatik olarak hesaplanması mümkün olur. Program tahsisler dâhil olmak üzere birden fazla kesinti tipini yönetir ve her bordro dönemi için gemiadamlarına kapsamlı bir maaş bordrosu verir.

• NS5 HSQE Yöneticisi gemiadamının sağlık ve emniyetini artırmak için gerçekleştirilen faaliyetleri yazılı olarak düzenler. Bir donatan gemi eğitiminde, muayenelerinde, toplantılarında veya tatbikatlarında mürettebata dağıtılan emniyet donanımlarını ve bunların eğitimlerdeki katılımını kayıt altına alabilir. Kapsamlı bir hastalık ve yaralanma özelliği ile gemideki veya kıyıdaki tıbbi tedavi detayları, donatan veya işleticinin filo bazındaki tıbbi şikâyetleri veya hastalıkları ya da yaralanma tutanaklarını analiz etmesine olanak sağlayan özel bir indeks kullanılarak kaydedilir.

Uygunluğun Sağlanması

Denizcilik Çalışma Sözleşmesi; donatanlar, bayrak devletleri ve işçi temsilcilerinin üç ayaklı çalışmaları sonucunda ILO tarafından hazırlanmıştır. Gemiadamlarının yaşadığı ve çalıştığı şartlar ve koşulların daha önce tabi olduğu birçok farklı ve bazen birbirleriyle çelişen enstrümanları basitleştirmek ve izah etmek amacıyla düzenlenmiştir.

ABS; yeni gereklilikler çerçevesinde donatanlar, işleticiler ve yöneticilerden beklenecek tutum ve davranışların, uygunluğa nasıl ulaşılacağının ve bayrak ve liman devleti yetkilileri ile diğer ilgili taraflara uygunluğun sürdüğünü kanıtlamak için gerekli olacak önemli miktardaki bilginin takibini kolaylaştırmak için hangi araçların kullanılabileceğinin bu kişiler tarafından güçlük çekmeden anlaşılmasına yardımcı olmak için burada ana hatlarıyla belirtilen kapsamlı destek programını geliştirmiştir.

Seyfettin Tatli bu konuda Türk Denizcilik camiasına bir çağrıda bulunarak,  ILO MLC 2006 calışmaları için asla son günlerin beklenilmemesini ve firmaların bu konuda gerek gemilerdeki eksikliklerini gerekse takip  prosedürlerini hazırlamalarını, şirketlerin   faaliyetlerini ve prosedürlerini bu yeni standartlara uyumlaştırma hususunda ABS Turkiye olarak her zaman yardımcı olmaya hazır olduklarını ve daha detaylıi bilgi için kendileriyle irtibata geçilebileceğini bildirdi.

abs.jpg

abs1.jpg

www.Denizhaber.Com.tr

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 Deniz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0544 880 87 87 | Haber Scripti: CM Bilişim