• BIST 8060.48
  • Altın 1931.809
  • Dolar 28.933
  • Euro 31.4489
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 14 °C
  • Antalya 15 °C
  • Muğla 12 °C
  • Çanakkale 11 °C

Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu'na Açık Mektup!

RECEP CANPOLAT

Son zamanlarda gazete manşetlerinden, devlet büyüklerine yazılan açık mektupların revaçta olması, beni cesaretlendirdi!..

Buradan yola çıkarak, birazda hissiyatımı ortaya koyarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcut Başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu'na bir mektup yazarak, meramımı anlatma gereğini hissettim.

Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'nun, açık mektubumuza nasıl bir tavır takınacağını da merak etmiyor değilim!

Haydi Bismillah!..

Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu'na Açık Mektup!

"Sayın Başbakanım;

60. ve 61. Cumhuriyet Hükümetlerinde (1 Mayıs 2009 - 29 Ağustos 2014) Dışişleri Bakanlığı, 27 Ağustos 2014 tarihinde yapılan AK Parti Olağanüstü Genel Kurulu'nda Genel Başkan seçildikten sonra 28 Ağustos 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığınız yetki ile 62. Cumhuriyet Hükümetini kurdunuz.

7 Haziran 2015 tarihinde yapılan seçimlerde AKP'nin tek başına meclis çoğunluğunu sağlayacak milletvekilini, TBMM'ye sokamaması ve bu süreçte muhalefet partileri ile anlaşılamaması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Seçim Hükümetini kurması için size yetki verilmesiyle birlikte 63. Cumhuriyet Hükümetini kurdunuz. Hala bu görevinize devam ediyorsunuz.

Allah Selamet Versin...

Sayın Başbakanım;

Benim bir konuda sizi bilgilendirmem ve bir sorunu size aktarmam gerektiğini düşünüyorum. Dünya ticaretinde yer alan 16 trilyon dolarlık hacmin, 9 trilyon dolarlık bölümü deniz ticareti üzerinden yapılmaktadır.

Türkiye'de ise bu rakam yüzde olarak değişkenlik gösterse de deniz ticareti, Türk ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Genel olarak deniz ticareti üzerinden, özelde gemi inşa yan sanayinin ülkemizde gerçek yerini bulamaması üzerine, İMEAK Gemi Sanayicileri Derneği öncülüğünde bir proje hayata geçirilmeye başlanmıştır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde ve bilgisi dahilinde hazırlanan GEMİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Projesi dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün desteği ile tüzel kişiliğe kavuşarak hayata geçirilmiştir.

Ancak, 25 Aralık 2013 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevine getirilen Fikri Işık'ın sorumsuzluğu yüzünden, bu projenin bir arpa boyu yol alması engellenmiş ve akamete uğratılmıştır.

Sayın Başbakanım;

YALOVA GEMİ İHTİSAS OSB Projesinin sürecini, kısaca sizlere anlatmak istiyorum.

27 Şubat 2009 tarihinde Yalova Valiliği tarafından Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapılan başvuru ile Yalova Gemi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması için yer tahsisi talebinde bulunulmuştur. Bu talep Bakanlık tarafından olumlu görülerek, yer seçimi işlemi başlatılmıştır. Yer Seçimi Komisyonuna katılan kurum ve kuruluşların görüşleri oy birliğiyle tamamlanmasını müteakip Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 01 Ekim 2010 tarihli yazısı ile belirlenen söz konusu alanın Yalova Gemi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olmasını kesinleştirmiştir.

Bu süreçte Yalova Valiliği'nin 31 Ocak 2011 tarihli yazısı ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na intikal eden Yalova Gemi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Kuruluş Protokolü, Bakanlık Makamının 07 Şubat 2011 tarihli Oluru ile onaylanarak, OSB 275 sicil numarası ile tüzel kişilik kavuşmuştur.

Yalova Gemi İhtisas OSB’nin yüzde 87 hisse oranı ile İMEAK Gemi Sanayicileri Derneği ve yüzde 13 hisse oranı ile Yalova Sanayi ve Ticaret Odası kurucu ortak olmuştur.

Sayın Başbakanım;

Tüzel kişiliğe kavuşan Yalova Gemi İhtisas OSB; 11 Mayıs 2011 tarihli yazısı ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvurarak,, OSB sınırları içerisinde kalan parsellere ilişkin kamu yararı kararı talebinde bulunmuş; Bakanlık Makamının 06 Haziran 2011 tarihli Oluru ile OSB sınırları içerisinde kalan ve şahıs mülkiyetinde bulunan 2 adet parsel (1621 ve 1636 nolu parseller) için toplam 1.421.791,64 m2’lik alana kamu yararı kararı vermiş ve Yalova Gemi İhtisas OSB'ye 07 Haziran 2011 tarihli yazıyla bildirilmiştir.

Yalova Gemi İhtisas OSB, 18 Ocak 2012 tarihli yazı ile parsel sahiplerine çağrıda bulunarak parselleri pazarlık usulü ile anlaşarak satın almak istediğini bildirmiş, 19 Haziran 2012 tarihli yazı ile de Bakanlığa; mülk sahipleri ile yapılan görüşmede uzlaşma sağlanamaması üzerine söz konusu parselin bedelinin tespit edilmesi ve OSB adına tapuya tescil edilmesi amacıyla Yalova 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açıldığını bildirmiştir.

Mahkeme süreci devam ederken, Yalova Gemi İhtisas OS,B Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'ne, OSB alanı olarak belirlenen iki parselin bedel tespiti için başvuruda bulunmuştur.

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nün hazırladığı Bilirkişi Raporu'nda 2 adet parseller (1621 ve 1636) için toplam 1.421.791,64 m2’lik alanın metrekaresine 18 TL 51 krş belirlemiştir.

Sayın Başbakanım;

Yalova Gemi İhtisas OSB ortakları İMEAK Gemi Sanayiciler Derneği ve Yalova Sanayi ve Ticaret Odası'nın, kamu yararı olan OSB alanı için belirlenen fiyatın netleşmesi sırasında, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık devreye girerek, 17 Haziran 2014 tarihinde OSB ortakları ile Arsa Maliklerini Ankara'da Müsteşar Yardımcısı Ramazan Yıldırım Başkanlığı'nda bir araya getirmiştir.

Yapılan toplantı sonucu, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nün Yalova Gemi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi alanının metrekaresi için belirlediği 18 TL 51 Krş'un, 6 katı olan 110 TL'ye alınması tutanak ile imza altına alınmıştır.

Yani YALOVA GEMİ İHTİSAS OSB arazisi 25 milyon TL'ye alınması gerekirken bir anda rakam 150 milyon TL'yi aşmıştır. Müsteşar Yardımcısı Ramazan Yıldırım'ın Başkanlığında toplanan OSB ortakları ve arsa malikleri, toplantı sonucunu bir TUTANAK ile imza altına almış ve OSB yapılacak alanın metrekaresinin 110 TL'ye alınmaması halinde, YALOVA GEMİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Projesinden vazgeçilerek TERKİN edilmesi istenmiştir.

Sayın Başbakanım;

Bu haberlerin Recep Canpolat imzasıyla Deniz Haber Ajansı'nda yayınlanması üzerine, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Sulh Ceza Hakimlikleri'ne başvurarak bizim haberlerin URL'lerini erişime kapattırmıştır. Hiç bir savunma alınmadan Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından erişime kapatılan haberlerimizin yeniden yayına almak için Avukatlarımız aracılığıyla yaptığımız itirazlar kabul edilmemiştir. Bunun üzerine Deniz Haber Ajansı'nın kurumsal kimliğini korumak amacıyla Yalova Gemi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili haberlerimizin yayına açılması için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkımızı kullanmak zorunda kaldık.

Sayın Başbakanım;

Türk Gemi İnşa Sanayi, ürünlerinin yüzde 80'ini yurtdışından ithal edilerek inşa edilen gemiler ile hayatını idame ettirmektedir. Yani bir anlamda Türk Gemi İnşa Sanayi, montaj yapan bir sektör konumundadır. Bu yüzden, Türkiye'de inşa edilen gemilerin maliyetinin yüzde 80'i yurtdışına döviz olarak çıkmaktadır. Türkiye'de kurulacak bir GEMİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ile Türk tersanecileri montaj sanayiden kurtularak, gerçek bir GEMİ İNŞA ÜLKESİ HALİNE GELEBİLİR.

Sayın Başbakanım;

Dünya Gemi İnşa Yan Sanayi, dünya denizcilik sektöründe yaklaşık 400 milyar dolarlık bir pastadan pay almaktadır. Türk gemi inşa yan sanayicileri bu pastadan maalesef yeteri kadar pay alamamaktadır. Buradan yola çıkan Türk gemi inşa sanayicileri GESAD'ın öncülüğünde YALOVA'ya kurulması planlanan GEMİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Projesi'yle 87 orta ve büyük ölçekte işletme faaliyete geçecek ve ilk planda 5 bin kişiye iş imkanı sağlayacaktı.

Ayrıca Türk Gemi İnşa Yan Sanayicileri, Yalova Gemi İhtisas OSB'ye 1 milyar dolara yakın bir yatırım ile dünyadaki rakipleriyle rahat bir şekilde yarışabilecekti.

Ancak hükümetinizde görev alan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'ın anlamsız ve sorumsuzca tavırları yüzünden, Türk denizcilik sektörü ve Türk ekonomisine katkı sağlayacak, büyük bir proje akamete uğramıştır.

Sayın Başbakanım;

Yazdıklarıma inanmayabilirsiniz. Bu konuyla ilgili olarak başta TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Başkan Vekili Halim Mete ve İMEAK Gemi Sanayicileri Derneği Başkanı Ziya Gökalp'den bilgi alabilirsiniz. Hatta yaptığım haberlerden dolayı mahkemelik olduğum Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'ı makamınıza çağırarak, yazdıklarımı teyit ettirebilirsiniz.

Sayın Başbakanım;

Size meramımı anlattığım sorunu çözme konusunda gerekli hassasiyeti göstereceğinize umut ederek mektubuma son vermek istiyorum. Ayrıca Fikri Işık'ın talimatı ile TUTANAK altına alınan ve içinde tehdit kokan pazarlık belgesini de makamınıza arz ediyorum."

belge_yalova_1.jpg

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
mehmet akyol
05 Ekim 2015 Pazartesi 14:48
14:48
yorum yapan kardeşim , belliki sn basbakanımızı davutoglunu tanımıyorsunuz , kendisi dünyanın önde gelen akademisyenlerindendir ana özellikleri; ilme inanır ve iyi muhakeme yapar ve adalet le iş görür ,, bizim deniz camiadansanız , ve isminizi bagışlarsanız sizi tanıstırırım
hemde sizi deniz camıamıza kazandırmış oluruz ,, bogazici yöneticiler vakfına bekliyorum ( byv ) veya ctesi günleri vefa daki vakfımıza , bilim sanat vakfımızda sizi agırlamak isrterim
l
saygı sevgimle
mehmet akyol
88.250.120.93
koca reis
01 Ekim 2015 Perşembe 20:28
20:28
sayı can polat.cesaretine teşekkürler.fakat acilen koruma talebinde bulunun.başarılar dilerim
78.169.10.150
Yazarın Diğer Yazıları
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 Deniz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0544 880 87 87 | Haber Scripti: CM Bilişim