• BIST 8087.24
  • Altın 1887.277
  • Dolar 28.9016
  • Euro 31.3271
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 14 °C
  • Antalya 16 °C
  • Muğla 11 °C
  • Çanakkale 9 °C

Limanlar gidiyor, ses verin!...

Limanlar gidiyor, ses verin!...
Taylan Sorgun; ORTADOĞU Gazetesinde yazdığı köşe yazısında Milliyetçileri ve Ulusalcıları liman özelleştirmelerine karşı çıkmaya çağırıyor.
LİMANLAR GİDİYOR. MİLLİYETÇİLER, ULUSALCILAR SES VERİN!GEÇTİĞİMİZ aylarda bu sütunda limanların da özelleşti­rileceğini, birkaç defa yazmıştık. Yine geçtiğimiz günlerde de aynı haberi yeniden vermiş ve bu Özelleştirmenin de, emperyalizmin Osmanlı İmparatorluğu'nu çökertme politikasındaki Tanzimat öncesi ve Tanzimat sonrası kapitülas­yon ve imtiyazlar dönemine benzer şartlar taşıdığını belirt­miştik. Çarşamba günü verilen bir habere göre de artık bu özelleştirme politikasında son aşamaya gelinmiştir. Rekabet Kurulu yaptığı bir açıklama ile limanların, "bölünerek" yani parçalanarak" özelleştirilmesi yönteminin uygulanmasını is­temiştir. Parçala ve sat... Egemenlik terki…Limanlarının özelleştirilmesi ile,1)       Türkiye'nin limanla­rındaki egemenlik hakkı çokuluslu şirketlere geçmiş ola­caktır. 2)       Karasuları egemenliği kıyılardan ve limanlar baş­layarak karasuları sınırına kadar uzanmaktadır. Özelleştirme ile karasuları egemenliği de yine o limanlara sahip çokulus­lu şirketlerin de etkisi altına girecektir. 3)       Özelleştirilen li­manlarda yabancı bayraklar da görülecektir. 4)       Limanlar ti­cari özellikleri kadar "stratejik özelliklere" de sahiptir. Özelleştirme ile Türkiye'nin limanlardaki bu yoldaki ege­menlik haklan da zaafa uğrayacaktır.Yabancı bayraklar...Çok uluslu şirketler uzun zamandan beri Türkiye'nin li­manlarının özelleştirilmesinin peşindedirler. Arkalarında da devletlerinin politikaları vardır. O politikalar stratejik esas­lara ve ticari nüfuz alanları yaratmaya da dayalıdır. Çoku­luslu şirketler arasında Helenist Yunan sermayesi ile Erme­ni diaporasının sermayelerinin bulunduğu da ileriye sürül­mektedir. Nitekim bundan birkaç yıl önce Ermeni dİaspora-sı Türkiye'de bir işadamı ile ortaklık kurarak Trabzon Lima­nına talip olmuştu. O tarihlerdeki Tercüman Gazetesi'nde bunu hem yazmış, hem de manşet haber yaparak gündeme taşımıştım. Oldukça önemli tepkiler olmuş bu proje askıda kalmışta. Hatta o konuda Sayın Demirci den aldığım fakslar da vardır, Demirel o gelişmeyi iyi bilmektedir.İskenderun ve Mustafa Kemal...Özelleştirme kapsamındaki limanlar arasında İskenderun Limanı da vardır. Tarihe dönüp bakarsak o limanın ne ka­dar Önemli olduğu görülecektir. 30 Ekim 1918'de imzala­nan Mondros Mütarekesi ile Osmanlı İmparatorluğu teslim olmuş ve tarih sahnesinden çekilmeye başlamıştır.Emper­yalist devletlerden zamanın Ingilteresi ise ilk olarak İsken­derun Lirrum'nı işgale başlamıştır. O tarihlerde Adana'da Yıldırım Orduları Grubu Komutanı olan Mustafa Kemal Paşa, Sadrazam Ahmet İzzet Paşa'ya gönderdiği bir şifrede İskenderun Limam'na çıkacak düşman kuvvetlerine ateş açılması için ordusuna emir verdiğini bildirmişin. Daha sonra da Mütareke şartlarına uymayacağını şifrelemiş ve bu­nu üzerine ordusu lağvedilmiş ve Mustafa Kemal Paşa, İs­tanbul'a çağrılmıştır.İskenderun ve Irak'ın işgali...ABD ile İngiltere Irak'ı işgale başlarlarken Washington ilk olarak İskenderun Limam'ndan yararlanmak istemiştir.İskenderun Limanı aynı /amanda Bakü-Ceyhan petrol bo­ru hattının da şahdamandır.Aynı zamanda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki stratejik özelliğe sahip bir limanıdır. İşte şimdi limanların özelleşti rilmesi kapsamında bulunan İsken­derun Limanı' da bu özelliklerine rağmen yabana, arkasında kendi devletlerinin stratejileri bulunan çokuluslu bir şir­ket ya da şirketlere geçecektir. Çokuluslu şirketler arasında yerli sermaye de bulunmuş olması ihtimali vardır ama bu­nun hiçbir kıymet-i harbiyesi olmayacaktır. İşte böylesine vahim bir iktisadi hata da bu yolda işlenmek üzeredir. Ta­bii o milli limanda da ileride yabana bayraklar görülecek­tir.İzmir ve Samsun...İzmir Limanı'na öteden beri  tarihsel yenilgilerini unutan, Ege'yi Yunan toprağı olarak gören, içinde olan Helenist Yunanistan sermayesi de taliptir.Bundan birkaç yıl önce bu da gündeme gelmiş, geçen günü de belirttiğimiz gibi bir or­taklıkla Yunanistan bu limanda egemenlik aramıştır. Ancak, yine aynı tepkiler ortaya çıkınca bu proje yarını kalmıştır. O tarihte ilk tepkilerden birisi de bizim sütunumuzdaki ha­berle gündeme gelmişti. Şimdi İzmir ve Samsun Limanlarının özelleştirilmesi yine gündemdedir. Bu özelleştirmeye katılacaklar arasında Ermeni diasporası ile Yunanistan'ın sermayeleri de bir habere göre şal altında saklanmaktadır­lar. Mesela yarın İzmir Limanı'nda Yunanistan bayrağı, Samsun Limanı'nda da Ermenistan bayrağı görülebilecektir, işte önemli bir özelleştirme politikası hatası daha.Kapitülasyonlar dönemi...Osmanlı İmparatorluğu'nun İngiltere'ye verdiği kapitülas­yonlar ve imtiyaz hakları ile ngiliz gemileri Ege'de bayrak dolaştırmaya başlamışlar, bir süre sonra da İzmir Limanı hâkimiyeti ve gümrük idaresi Zamanın azınlıklıklarından Rumlar’ın eline geçmişti. Washington'un Ege ve Karadeniz'e açılma politikaları da 1825 yılında başlamıştır. Nihayet ya­pılan bir anlaşma ile ABD Karadeniz’e açılmıştır. Türki­ye'nin denizleri ve karasuları ile limanlan üzerindeki böy­lesine tarihsel politikalar globalleşme denilen yeni müstem­lekecilik ile yeniden devreye sokulmuştur. Şimdi yeni imti­yazlar yeni Kapitülasyon imkânları aranmaktadır. Limanların özelleştirilmesi bu bakımdan da tarihsel bir hata ola­caktanTürkiye'nin gücü yok mu?...Bu limanların özelleştirilmesi şart mıdır? Türkiye'nin bu limanlan kendi egemenliği altında işletmesi daha ge­niş kapasitelere kavuşturması imkan dahilinde iken böylesine hatalı politikaların getireceği siyasi ve iktisadi za­rarlar çok iyi düşünülmelidir. Ama görülmektedir ki, AKP Hükümeti önemli bir siyasi ve iktisadi hata ile özel­leştirme politikasında ısrarlıdır. AKP içinden de buna tep­kiler okluğu söylenmektedir.Milliyetçiler ve ulusalcılar...Şimdi ulusalcılar, milliyetçiler, mili idler bu özelleştir­meye karşı da itirazlarını yüksek sesle ortaya koymak durumundadırlar. Çünkü, milliyetçiliğin, millinizin, ulu­salcılığın gereği budur. Bunu yapmamaları halinde kendi misyonlarını yerine getirmemiş olacaklardır. Denilecek­tir ki, ulusalcıların, millicilerin, milliyetçilerin sesleri üzerinde kimi yerlerde ambargolar vardır. Ama bu ambar­goları kırmak da yine mümkündür. Uygulanacak politi­kalar o ambargoları kırabilecek veya zayıflatabilecektir. Evet bir ses bekleniyor. Milliyetçilik, ulusalcılık, millicilik böylesine özelleştirmelere karşı çıkmayı da gerektirmek­tedir. Tarihi sorumlulukları vardır.(Taylan Sorgun, ORTADOĞU Gazetesi)
Diğer Haberler
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 Deniz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0544 880 87 87 | Haber Scripti: CM Bilişim