• BIST 119.561
  • Altın 399,524
  • Dolar 6,8599
  • Euro 7,7396
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 30 °C
  • İzmir 34 °C
  • Antalya 30 °C
  • Muğla 32 °C
  • Çanakkale 28 °C

Ali Deniz Eraydın: ANNEX İstanbul, kanunlara ve IMO kurallarına uygun değildir

Ali Deniz Eraydın: ANNEX İstanbul, kanunlara ve IMO kurallarına uygun değildir
GYİD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Deniz Eraydın, İstanbul Bunker 2020 Çalışma Grubu’nun hazırladığı ‘ANNEX İstanbul’ çalışmasını onaylamadıklarını belirterek çalışmanın fırsatçı, abartılı ve hukuksuz yaklaşımla hazırlandığını, sektörü zedeleyen çalışmanın Türk bunker sektörünü temsil etmediği ifade etti.

Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği (GYİD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Deniz Eraydın, İstanbul Bunker 2020 Çalışma Grubu’nun “ANNEX İstanbul” adı altında duyurduğu değişikliğin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası denizcilik kanunlarına, kurallara, işleyişe aykırı olduğuna dikkat çekerek bu değişikliğin kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Eraydın, “İMEAK Deniz Ticaret Odası bünyesinde kurulan “İstanbul Bunker 2020”çalışma grubu üye şirketleri tarafından “ANNEX İstanbul” adı altında duyurulan ek ve değişiklik Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası denizcilik kanunlarına, kurallara, işleyişe ve teamüllere aykırıdır. Kullanılmamalıdır. Satış anlaşmalarında “ANNEX İstanbul”un mevcut haliyle kullanılmasında ısrarcı olan şirketler ve şahıslar hakkında yasal işlem yapılmasının önü açıktır. BIMCO BUNKER TERMS 2018’in tek başına satış anlaşması olarak (ANNEX ISTANBUL olmadan) kullanılmasının hiçbir sakıncası yoktur. 01.01.2020 tarihinden itibaren IMO kuralları gereği gemilerin kullandığı yakıtlarda kükürt oranı tüm dünyada en yüksek yüzde 0.5 olacak şekilde kısıtlanmıştır (IMO 2020).

IMO 2020 bahane edilerek hazırlandığı anlaşılan “ANNEX İstanbul” yakıt alan armatörleri, yakıt ikmali yapan şirketleri, sigorta şirketlerini, liman sorumlularını ve ilgili resmi kurumları yanıltabilecek veya zor durumda bırakabilecek, önemsiz gibi gösterilmiş, kanunsuz uygulama içermektedir. IMO 2020 arifesinde çıkartılmış olması ülkemiz, İMEAK DTO ve ikmal sektörümüzün tamamı için çok büyük talihsizliktir. Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği (GYİD), İMEAK DTO bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul 2020 çalışma grubunun parçası değildir. Hiçbir çalışmasında yer almamıştır.  

GYİD, liyakatsız kişiler tarafından lakayitçe hazırlandığı anlaşılan “ANNEX İstanbul” çalışmasını kesinlikle onaylamamaktadır. Aksine bu çalışmanın fırsatçı, abartılı ve hukuksuz yaklaşımla hazırlandığı görüşündedir. IMEAK DTO çatısı altında faaliyet gösteren söz konusu grubun ve sektörü zedeleyen çalışmalarının Türk bunker sektörümüzü temsil etmediğinin altını çizeriz” dedi.

“NUMUNENİN NEREDEN ALINDIĞI BDN’E YAZILIR”

Eraydın, “IMO 2020 bunker uygulamalarının en önemli bacaklarından birisi gemi yakıt ikmali sırasında yakıt alan geminin manifoldundan ikmal boyunca “damlama usulü” hazırlanan numunedir. Alınan bu numune İkmali yapılan ürünün doğru kalitede olup olmadığının tespitinde, Geminin yakıtı kullanmasına karar teşkil eden analizlerin yapılmasında, Kaliteyle ilgili herhangi bir ticari yasal işlemde belirleyici delil olarak, Geminin sonraki limanlarında yapmış olduğu seyir sırasında kurallara uygun yakıtı kullandığının (veya kullanmadığının) ilgili ülkelerin sorumlu liman başkanlıklarınca tespitinde (MARPOL SAMPLE), Geminin tanklarında kurallara uygun yakıt bulunduğunun (veya bulunmadığının) ilgili ülkelerin sorumlu liman başkanlıklarınca tespitinde (MARPOL SAMPLE), Gemiye yasal kükürt oranının üzerinde ikmal yapıldıysa, değişik ülkelerin liman başkanlıkları tarafından kesilen cezaların yakıt ikmalcisine rücu edilebilmesinde, Geminin yapacağı bir sonraki yakıt ikmalinde talep edilecek kalitenin belirlenmesinde kullanılır.

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi gemi yakıt ikmali sırasında numunenin ne kadar sağlıklı alındığı geminin seferine sorunsuz devam edebilmesi için yapılan tespitlerde, hukuki anlaşmazlıklarda, geminin seferine engel olabilecek uluslararası yasal kükürt incelemelerinde ve ana makinaların çalışmasını etkileyecek fiziksel kalite uygulamalarında kritik belirleyicidir.

Numunenin alınma usulü ve şekli tespiti yapılacak ürünün kalitesini olduğundan farklı gösterebilir. Aynı ikmal sırasında değişik usul ve şekillerde alınan numunelerde farklı sonuçlar çıkması tecrübeyle sabittir. Söz konusu farklılıklar çeşitli olumsuzluklara, belirsizliklere, yanıltmalara, yönlendirmelere ve karışıklıklara sebep olabilir. Daha da kötüsü bu durum art niyetli alıcılar ve satıcılar tarafından çoğu kez suistimal edilmiştir. Numune alımında olumsuzlukların önüne geçmek için IMO birçok deneyime dayanarak uluslararası, kabul gören, basit numune alma usulü, şekli ve standardı yayınlamıştır.

IMO’nun gemi yakıt ikmali sırasında numune alma prosedürü MARPOL 73/78 Annex VI belgesinde bulunan “yakıt ikmal dokümentasyonu ve prosedürleri” içinde açıkça yer almaktadır. MARPOL 73/78 ANNEX VI’ ya göre çok basit ve özet olarak; Gemi yakıt ikmali sırasında numune damlama usulü yakıt alan geminin manifoldundan alınır. Yakıt alan geminin manifoldu uygun konuşlanmamış ise veya müsait değil ise veya gemi sorumlusu (kaptan veya baş mühendis) talep eder ise numune ikmal boyunca bunker barcının hortumla manifoldun bağlandığı çıkış noktasından alınabilir. Numunenin nereden alındığı BDN(Bunker Delivery Note)’e yazılır. Buradan da anlaşılacağı gibi gemi yakıt ikmali sırasında esas numune alım yeri IMO tarafından ikmal yapılan geminin manifoldu olarak açıkça belirtilmiştir. Bunun dışındaki uygulamalar belgeli izaha muhtaç alternatiflerdir. Gemi yakıt ikmalleri sırasında ölçüm yapılırken yakıt ikmal tankerinin (bunker barcı) ölçüleri (kalibrasyon tablosu ve/veya sayaç rakamları) esastır. Fakat ürün numunesi yakıtı alan geminin (receiving vessel) manifoldundan alınır. Bu ikisi birbiriyle karıştırılmamalıdır (ölçüm ve numune). Bu dünyadaki bütün bunker şirketleri tarafından bilinen, IMO tarafından belirlenmiş çok basit bir kuraldır. Bu kuralı ısrarla delmeye çalışmak bariz art niyet göstergesidir” ifadelerini kullandı.

"ANNEX ISTANBUL NEDEN KURAL İHLALİDİR?"

Eraydın, İstanbul Bunker 2020 Çalışma Grubu’nun hazırladığı ‘ANNEX İstanbul’un neden kural ihlali olduğuna ise şu sözlerle açıklık getirdi:

“Gemi yakıt ikmal anlaşmalarına “Yakıt ikmali sırasında numune bunker barcından alınır, geminin manifoldundan alınan numune geçerli değildir. Kaşelenmez ve kabul edilmez.” şeklinde veya benzeri koyulan ibare(ler) MARPOL 73/78 ANNEX VI kurallarının ihlalidir. İMEAK DTO bünyesinde hazırlanmış olan ANNEX İstanbul’un ilk maddesi (4(a)) olarak: “During bunkering a primary sample shall be drawn at barge manifold. Official samples to be taken from barge manifold during bunkering together with ship crew; ship samples are not accepted and barges will not witness & sign them” yazılan ibareler kanunlara aykırıdır. BIMCO BUNKER TERMS 2018 kullanılıyor gibi gösterilip, göz boyamayla, MARPOL ANNEX VI bunker ikmal kuralları ihlal edilmektedir. İstanbul 2020 mensuplarına yapılan uyarılara rağmen bu önemli kural ihlalinde umarsızca ısrar edilmesi düşündürücüdür.”

"NEDEN TÜRKİYE’DE YASADIŞIDIR?"

Eraydın, Ekim 2019’da duyurulan, İstanbul Bunker 2020 Çalışma Grubu’nda yer alan bazı şirketler tarafından halen kullanılmakta olan ‘ANNEX İstanbul’un Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve IMO kurallarına uygun olmadığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Cumhuriyeti IMO’nun MARPOL 73/78 ANNEX VI sözleşmesine taraftır. 26.02.2013 tarihinde sözleşme TBMM tarafından uygun bulunmuş ve kabul edilmiştir. 29.05.2013 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanmıştır. 11.09.2013 tarihinde Resmi Gazete’ de Bakanlar Kurulu’nun onayı yayınlanmıştır. Söz konusu kuralların kontrolü ve takibi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılır. Türk limanlarında MARPOL 73/78 ANNEX VI kurallarının ihlali açıkça Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na aykırıdır, karşı gelmektir ve yasadışıdır. Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi IMEAK DTO bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul Bunker 2020 çalışma grubu üye şirketleri tarafından hazırlanmış, Ekim 2019’da duyurulmuş, İstanbul Bunker 2020 çalışma grubunda yer alan bazı şirketler tarafından halen kullanılmakta olan “ANNEX İstanbul” Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve IMO kurallarına uygun değildir. Aşağıdaki internet bağlantısıyla duyurusu ve dağıtımı yapılan http://www.istanbulbunker2020.com/Bimco2018Annexİstanbul/ satış anlaşması kesinlikle kullanılmamalıdır. Bu anlaşma ile yakıt ikmali yapan gemilerin sorun yaşamaları halinde limanlarla ve P&I sigortalarıyla sıkıntılı süreçler geçirmesi beklenmelidir. Türk limanlarında faaliyet gösteren gemi yakıt ikmal şirketleri EPDK’dan İhrakiye Teslimi Lisansı sahibidir. Söz konusu yasadışı uygulamayı satış anlaşmalarına koyarak armatörleri veya müşterileri kural ihlaline zorlayanlar hakkında her ikmal için ayrı ayrı cezai yaptırım uygulanabilir. Söz konusu yasadışı uygulamanın ısrarı neticesinde lisans iptali dahi söz konusu olabilir görüşündeyiz.”

İMEAK DTO’NUN SORUMLULUĞU

IMO 2020 arifesinde yapılan bu kural ihlalini sorumsuzluk olarak niteleyen Eraydın, “Yönetim Kurulu’nda BIMCO Başkanı bulunduran, ICS de görev yapmış, armatör şirketlerini barındıran bir kurumun ülkemizi, armatörleri ve denizcilik sektörümüzü zora sokacak ucube bir çalışma yapması düşündürücüdür. IMO 2020 arifesinde yapılan bu kural ihlali sorumsuzluktur. İMEAK DTO çatısı altında liyakatsiz şahıslar tarafından şahsi sığ çıkarlara hizmet eden, başına buyruk, uluslararası işleyişe meydan okuyan çalışmalar yapıldığı izlenimi oluşmaktadır. Bu hukuksuzluk Türk limanlarında faaliyet gösteren gemi ikmalcilerinin tümünü orta vadede olumsuz etkileyecek bir yaklaşımdır. Liyakat sahibi sektör paydaşlarına danışmadan, teyit alınmadan donanımsız altyapıyla kritik duyurular yapılmaktadır. İMEAK DTO’nun geldiği nokta üzücüdür. Unutulmamalıdır ki; Türk gemi yakıt ikmal sektörümüzün son 20 yılda yakaladığı başarının (yüzde 600 büyüme) ana sebeplerinden birisi uluslararası kuralları diğer yabancı limanlardan çok daha iyi okuması ve eksiksiz uygulamasıdır. Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği her zaman bu duruşun odağı ve sigortası olmuştur. Bundan sonra da aynı duruşu devam ettirecektir. Söz konusu hukuksuz uygulama hakkında neler yapılması gerektiği konusunda veya daha fazla bilgi edinmek isterseniz Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği’nin iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz” dedi.

DENİZ HABER AJANSI

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 Deniz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 970 87 88 | Haber Scripti: CM Bilişim