• BIST 8310.06
  • Altın 1650.883
  • Dolar 27.4108
  • Euro 29.1079
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
  • İzmir 27 °C
  • Antalya 29 °C
  • Muğla 24 °C
  • Çanakkale 26 °C

Galataport’ta ikinci raund ba?lyyor

Galataport’ta ikinci raund ba?lyyor
Galataport Yhalesi’nin iptali üzerine gözler ihaleyi kazanan konsorsiyumdaki firmalara çevrildi. IC Holding, Tepe, ve Limak yöneticileri, ihalenin iptalini yorumlady.
Galataport Yhalesi’nin iptali üzerine gözler ihaleyi kazanan konsorsiyumdaki firmalara çevrildi. Türkiye Denizcilik Y?letmeleri tarafyndan yap-i?let-devret modeliyle yapylan ilk Galataport Yhalesi’ne Royal Caribbean Cruises, Tepe Yn?aat ve Fiba Holding’in ba?yny çekti?i 3 firma teklif vermi?ti. Ofer Ailesi’nin sahibi oldu?u Royal Carrabian Cruises Limited ?irketi Ortaklyk Giri?imi’ne Türkiye’den katylan firmalar ise Limak Yn?aat, Global Yatyrym Holding ve Ybrahim Çeçen Holding olmu?tu. Yhaleye teklif veren firmalardan biri olan Tepe Yn?aat ise, ihalenin iptalini son derece do?al kar?ylady. Genel Müdür Süleyman Son, “Hukuki süreçlerde böyle geli?meler olabilir” dedi. Tepe Yn?aat yinelenen ihaleye ikinci defa girebilece?ini belirtti.

KARAR ULA?MADI

Yhalenin iptali karary henüz kazanan konsorsiyumda yer alan firmalara resmi bir belge ile ula?mady. Global Yatyrym Holding’in patronu Mehmet Kutman konuyla ilgili olarak YMKB’ye, “Yhalenin iptalini çe?itli medya kurulu?larynyn haberlerinden ö?rendi?imizi, ihaleyi düzenleyen kurum olan Türkiye Denizcilik Y?letmeleri tarafyndan ?irketimize henüz resmi bir tebligat yapylmady?yny bildiririz” ?eklinde bir açyklama yapmakla yetindi. Limak Yn?aat’yn Yönetim Kurulu Ba?kany Nihat Özdemir de ellerine resmi bir evrak ula?mady?yny vurgulayarak, “Resmi bir belge geldi?inde e?er hukuksal bir hakkymyz varsa, araryz. Dava da açabiliriz” dedi. Yhaleyi kazanan konsorsiyumda yer alan Ybrahim Çeçen Holding ise ihalenin iptaline çok farkly bir cepheden bakyyor. “Yptale üzülmedik, sevindik” diyen Yönetim Kurulu Ba?kany Çeçen, bu ihalenin Çeçen Holding’in imajyny zedeledi?ini belirtti.

‘Yhale imajymyzy zedeledi’

Ybrahim Çeçen (IC Holding Yönetim Kurulu Ba?kany):Galataport ihalesinin kamuoyuna yansyma ?ekli bizi rahatsyz etmi?ti. Dolayysyyla iptaline üzülmedik, aksine sevindik. Biz bugüne kadar düzgün i?ler yapmy? bir firmayyz. Bu ihaleyle imajymyz zedelendi. E?er proje gerçekle?seydi önümüze çe?itli bürokratik engeller çykabilirdi, kendimizi aklamakta güçlük çekebilirdik. Yani bu i?ten elde edece?imiz kâr bizi mutlu etmeyecekti.

Fakat ülke adyna dü?ünecek olursak, bence Türkiye için çok olumsuz bir geli?me. Böyle büyük gruplar Türkiye’ye syk syk gelmiyor. Dünya ekonomisini yönlendiren, dünyanyn en büyük aly?veri? merkezlerini yapan ?irket Türkiye’ye know-how’yyla birlikte gelecekti. Bu, ülke için son derece faydaly olacakty. Yhaleye tekrar girme konusuna gelince; oturup net bir karar almy? de?iliz. Fakat girmeme olasyly?ymyz yüksek. Açykçasy bu ihaleyi unutmak istiyoruz.

‘Yeni ihaleye katylabiliriz’

Süleyman Son (Tepe Yn?aat Genel Md.): E?er ihale yinelenirse biz de tekrar ko?ullary inceleriz ve katylyp, katylmamaya karar veririz. Bana göre ihalenin iptalinde yatyrymcyyy ürkütecek bir durum söz konusu de?il. Bu tip durumlarda her zaman sorun çykma riski vardyr. Hukuki süreçlerin nasyl sonuçlanaca?y bilinemez. Böyle bir ihale iptal edildi diye hiçbir yatyrymcy ürküp, kaçmaz. Yenilenen ihalede daha yüksek bir rakamyn teklif edilemeyece?i konusuna katylmyyorum. TÜPRA? ihalesinde de buna benzer bir durum ya?andy. Ylk ihalede verilen rakamyn üstüne çykyldy.

‘Dava açabiliriz’

Nihat Özdemir (Limak Yn?aat Yönetim Kurulu Ba?kany): Son dönemde Türkiye’ye yabancy sermaye giri?i önemli ölçüde artmy?ty. Yabancy yatyrymcy çekinmeden Türkiye’ye geliyordu. Ancak Galataport’un iptali Türkiye’ye bu anlamda çok ?ey kaybettirecek. Ofer Ailesi’ne basyndan, muhalefet kanatlaryndan ciddi bir tepki oldu. Fakat ?unu unutmamak gerekir ki Ofer Grubu dünya turizm pastasyndan en fazla pay alan, en büyük turizm gruplaryndan biri. Yhale tekrarlanyrsa ve ko?ullar da uygun olursa tabii ki ihaleye tekrar gireriz. Ancak ilk ihalede verilen bir bedel hatyry sayylyr bir bedeldi.

Yhale ile ilgili iptal karary henüz bizim elimize ula?mady. Yani elimizde ihalenin neden iptal edildi?ine dair resmi bir evrak yok. Sadece Bakan’yn açyklamasyny biliyoruz. Elimize resmi bir belge ula?ty?ynda elbette hukuki dayanaklarymyza bakaca?yz. E?er hukuksal bir hakkymyz varsa, araryz. Dava da açabiliriz.

ÖYB’in ihalesinde yöntem de?i?ecek

GALATAPORT’ta Türkiye Denizcilik Y?letmeleri (TDY) tarafyndan yapylan ihalenin iptalinin ardyndan, Özelle?tirme Ydaresi (ÖYB) tarafyndan yapylacak ihalede yöntem de?i?ecek. Yeni ihale Özelle?tirme Kanunu gere?ince yapylaca?y için, ihalenin “yap-i?let-devret’’ yerine ‘’i?letme hakky devri’’ yöntemiyle yapylmasy hedefleniyor. Buna göre Galataport’ta ihale süreci 3 etaptan olu?acak. Bunlardan ilki 1/5000 ve 1/1000’lik imar planlarynyn yapylmasy olarak belirlenirken, ikinci a?amada proje belirlenecek, son a?amada ise strateji belirlenerek ihale süreci i?lemeye ba?layacak. ÖYB’nin imar plany yapma yetkisi bulunurken, imar planyny hazyrlarken kanun gere?i ilgili kurulu?lardan görü? almasy gerekiyor. Ydare, imar plany hazyrlanmasy syrasynda, ilçe belediyesi, büyük?ehir belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanly?y ile Bayyndyrlyk ve Yskan Bakanly?y gibi 7-8 kurulu?tan görü? alacak. Galataport’un ilk ihalesinde 49 yyl olan i?letme süresinde ise de?i?iklik öngörülmüyor. Buna kar?ylyk ilk ihaledeki 49 yyllyk ödeme süreci bulunmayacak, ödeme süresi buna göre büyük oranda kysaltylacak.

Kaynak:Ak?am GazetesiDenizHaber.Com
Diğer Haberler
ÇOK OKUNANLAR
LİMANLAR
IMO VE AB
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 Deniz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0544 880 87 87 | Haber Scripti: CM Bilişim