• BIST 8087.24
  • Altın 1882.94
  • Dolar 28.878
  • Euro 31.3134
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 15 °C
  • Antalya 17 °C
  • Muğla 12 °C
  • Çanakkale 9 °C

AKP adına Cengiz Kaptanoğlu konuştu

AKP adına Cengiz Kaptanoğlu konuştu
TBMM'de görüşülmekte olan, Ulaştırma Bakanlığı bütçe görüşmesinde, Denizcilik konularında, AKP adına İstanbul Milletvekili Cengiz Kaptanoğlu söz aldı.
TBMM'de görüşülmekte olan, Ulaştırma Bakanlığı bütçe görüşmesinde, Denizcilik konularında, AKP adına İstanbul Milletvekili Cengiz Kaptanoğlu söz aldı.AKP İstanbul Milletvekili Cengiz Kaptanoğlu'nun TBMM'de konuşmasının tam metni;AK PARTİ GRUBU ADINA CENGİZ KAPTANOÐLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 2006 bütçesi, Denizcilik Müsteşarlığıyla ilgili görüşlerimi sizlere ifade etmek istiyorum. Konuşmama başlamadan evvel, hem Ulaştırma Bakanlığımıza hem Sağlık Bakanlığımıza ve diğer zevatına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Evet, denizciler, denizcilik doludizgin gidiyor. Sizlere, müsaade ederseniz, Denizcilik Müsteşarlığımızın kısa bir yaptıklarını anlattıktan sonra, denizciliğe birlikte üç senede nereye geldik, kısaca onları anlatmaya çalışacağım; ama, üstüne basarak şunu söyleyeyim. Denizcilik Müsteşarlığı, bir örnek çalışmayı gösteriyor. Denizcilik Müsteşarlığı, bu dar bütçesinde üç senede yaptığı faaliyetlerle, hem uluslararası hem ulusal fevkalade çalışmalar örneği vermiş. Ne yapmış; evet, denizi, denizciler yönetmeye başlamış. Artık, herhangi bir limana vardığınızda karşınızda bir denizci buluyorsunuz, A demeden B'yi kendileri söylüyor. Onlar için, kendilerini kutluyorum. İkincisi, uluslararası arenada başarılarına başarı katıyorlar. Nedir bu; evet, kara sayfalardan ak sayfalara geçiyorlar. Neydi bu; 2000'li senelerde 2 011 tane gemilerimiz dışarıda tutuklanırken, bugün sayı 40'a; öyle inanıyorum ki, seneye, bunlar sıfıra inecektir. Ama, bakın, esasında Denizcilik Müsteşarlığı ne yaptı. Hiç Cengiz Kaptanoğlu'ndan, üç senedir "yedi kocalı Hürmüz tarafından idare ediliyoruz" diye duydunuz mu? Denizcilik neydi; yedi sekiz tane bakanlık, o kadar müsteşarlıktı; ama, Sayın Müsteşarımızın sayesinde, hiç müsteşarlık kisvesini öne almadan, adım adım, bütün denizcilikle ilgili olan -bunlardan biri de Sağlık Bakanlığıdır- bütün bakanlıklararası koordinasyonu sağladı ve bunları… Korkuyorum, ismini saymaya başlayacağım; unuttuklarım beni affetsin; başta Turizm Bakanlığımız, başta Maliye Bakanlığımız, başta Bayındırlık Bakanlığımız ve kendi Ulaştırma Bakanlığı ve Gümrük Müsteşarlığı, DPT Müsteşarlığı. Ne yaptılar diyeceksiniz; bakın, ufacık bir misal; koruma kurulundan izin alınır, tarihse tarihinden izin alınır, belediyeyse belediyesinden izin alınır; bir marina yapmak istiyorsanız, bir liman yapmak istiyorsunuz, alt ayda bütün izinler biter ve onun için, bakın, Türkiye'ye ne kadar neler kattık; onları arz edeceğim. Şimdi, biraz denizciliği kısaca anlatayım ve burada iki konuda arkadaşlarımın dikkatini çekeceğim, çok önemli. Bakın, deniz ticaret filomuz ne oldu biliyor musunuz; 15 000 000 dead weight oldu Türk sahipli. Bu nedir biliyor musunuz? 2004 senesi dünya pastası 400 milyar dolar. 750 000 000 dead weight dünyada gemi var. Yüzde 2'si 400 milyar doların ne eder; 8 milyar dolar ve deniz ticaret filomuz hızlıca da yenileşmeye gidiyor. 15 000 000 ton geminin de yaklaşık 10 000 000 dead weighti yeni ve çevreci gemilerdir. Bunu kısaca bir şey yapayım. Ro-Ro taşımacılığında, Türkiye, dünyada 3 üncü, Avrupa'da birinci bugün. Türkiye'de, evet, Türkiye'de, senelerdir, petrolümüz yok, ama, taşıyacak vasıtamız yoktur derdik; ama, bugün, Türkiye'de, hem hampetrolü hem ürünleri taşıyacak kapasitede filomuzun olmasının gururunu taşıyoruz. Apaçık ortada bu deniz ticaret filosu. Geliyorum limanlara… Senelerdir bu limanlar özelleştirilmeliydi, bir tane yatırım yapılmıyordu. Sizlerden Allah razı olsun, Özelleştirme İdaresinden Allah razı olsun. Sevgili Bakanımızla beraber çalışmalar yapıyorduk; onbeş sene evvel dedim ki, bu Devlet Demir Yolları özelleştiği zaman, hem Türkiye'ye katkısı büyük olacak hem kendi yenilenmesini yapacak hem aynı kârı elde edeceğiz. TDİ'de de özelleşirseniz, işte deniz turizmi patlayacak. Neticede, limanlar özelleşti, özel limanlar yapıldı ve Türkiye bir liman cenneti oldu. Nasıl oldu; rekabeti ortaya koyduk. Devlet oradan çekildi; kaliteli bir yükleme boşaltma ve limancılık anlayışını getirdik. Ne yaptık, Türkiye bundan ne kazandı? Bakın tarihe, 2000'li yılların evveline gidin. Türkiye'ye gelen gemiler, iki ay, üç ay, onbeş gün veya bir hafta sıra beklerlerdi, ceza olarak demoraj verirdik. Neydi demoraj; yani, ödenen cezaydı. Bu, Türkiye'den çıkan dolardı; ama, şimdi, ne oluyor biliyor musunuz; Türkiye'ye, yine, 150 000 000 ton yükler geliyor, aksine, demoraj değil, dispeç alıyoruz şimdi; yani, onun tersi, prim alıyoruz ve döviz tasarrufu sağlıyoruz. İşte, Türkiye'nin limancılığı bu anlayışta. Gelin, bundan sonra iki tane parlayan yıldızımız var. Birisi deniz turizmidir, birisi gemi inşa sanayii ve yat inşa sanayiidir. Ne yaptık gemi inşa sanayiide; evet, bugün, Ulaştırma Bakanlığımız, Denicilik Müsteşarlığımızın koordinesinde hem tersane, Tuzla mevkiini hatırlarsınız, ona 4 tane daha yer ilave edildi en aşağı ve bakın, Trabzon'dan en aşağı İskenderun'a kadar ve bunların Ordu'da olanı işine başladı; Karadeniz Ereğli, inşallah, nisanda başlıyor; İzmit'tekiler haziranda, martta gemi inşaya başlıyor; Yalova'da önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde başlar. Yat inşaya gelince; aynı, Milas Ören'de 400 dönüm yer, Yalova Hersek'te 400 dönüm yer ve diğerleriyle beraber 1 000 000 dönüm daha yer yatçılara tahsis yapıldı; ama, yatçılara… Dün boat şow vardı, devam ediyor. Denizciliğe sevgisi olan arkadaşlarımı -ki, bu Meclisin var- boat şow'a davet ediyorum. Dün orada bir arkadaşıma rastladım. Bu yatı nerede yaptın diyor; Tuzla'nın Aydınlık mevkiinde, dağda dere içinde yaptım diyor. Ne yaptık; bakın, ne yaptık; şimdi, size en büyüğünü anlatayım. Gemi inşada, bugün, 0 ile 25 000 ton gemi arasındaki kimyevî madde gemilerinde Avrupa'da birinciyiz. Ne yapıyoruz; 1 050 000 ton gemi inşa etmişiz 2004'te, yüzde 60'ını ihraç etmişiz, 15 000 tonluk bir kimyasal gemiyi 25 000 000 dolar ile 35 000 000 dolar arası ihraç etmişiz. İyi mi bu; kötü demek mümkün değil. Gelin, yat inşaat sanayiine bakın ne diyeyim, gelin Tuzla'ya misafirim olun, gidelim Yıldız'a. İşte yabancı sermayenin önemine değineceğim. Yıldız'a yabancı sermaye gelmiş İtalyan. 1987'den bu yana dünyada yapılan 40 metreden büyük yatların yüzde 60'ı Yıldız Tersanesinde yapılıyor. Bugün, Yıldız Tersanesinde 45 metre 2 tane, 50 metre 2 tane; yanlış anlamayın, 80 metre yelkenli yat yapılıyor; a'dan, z'ye burada yapılıyor. 55 000 000 euroya ihracat yapılıyor. Bunun içindeki diyelim ki ne kadar, 5,5 milyon euroluk tesisatı var, 8,5 milyon euroluk kendi donanım şeyleri var; 14'ü çıkarırsanız 41 000 000 euro Türkiye'de katma değer yaratıyor ve orada 500 kişi çalışıyor. 1,80 metrelik yatta 500 kişi çalışıyor. Allahaşkına deniz turizmine gelelim. Deniz turizminde yat turizmi, günübirlik turizm ve kruvazör turizm. İşte liman masraflarını bir korkusuz indirdik. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Sayın Kaptanoğlu, 2 dakikalık ek süre veriyorum size, konuşmanızı tamamlayınız. Buyurun. CENGİZ KAPTANOÐLU (Devamla) - Liman masraflarını indirdik hiçbir devlet demir yolu zarar etmedi ve dolayısıyla ne oldu; Devlet Demir Yolları da bu liman masrafı indirilen karından daha fazla kâr etti ve limanların özelleştirilmesiyle, iki limanının özelleştirilmesiyle 825 000 000 dolar, 7'si bittiği zaman 2 milyar doları geçer. Demir Yolları bunu kendi rehabilitasyonunda kullanır; yine, her sene oradan alacağı ücretlerle o kârını yapmış olur. Bakın, gelin, TDİ özelleşti, bunun içinde Kuşadası var, Galataport var, onu söylemem lazım, söyleyeyim; bakın 2 tane kruvazör limanımız vardı bizim, bir tanesi Kuşadasıydı, bir tanesi İstanbul'du. İstanbul'da Salı Pazarına gidin şimdi o gün Kuşadası da öyleydi, yolcu salonlarınıza hayvan bağlasanız durmazdı. Özelleştirmenin manası neydi; o özelleştirmeyi alan kişi orayı çok güzel, günün şartlarına göre, o zengin turistin geleceği gibi daha modern yapmasıydı ve o modern yatırımı yapmalıydı. Gemi bağlıyordu, kıçı bağlıyordu başı açıkta kalıyordu ve bunları düzenlemek için yapılan yatırımlar... Sonra ne oldu, 2 tane yer 8'e çıktı. Bakın, biz Bodrum'da, Halk Partinin belediye başkanlığı olmasına rağmen, kruvazör liman yapıyoruz. Efendim, Halk Partisi olmasına rağmen, 400 dönüm yere, orada yat inşa sanayi yapıyoruz. HALİL AKYÜZ (İstanbul)- Hemşerim neye rağmen?! CENGİZ KAPTANOÐLU (Devamla) - Bir dakika söyleyeyim. Neye rağmen, onu söyleyeyim. YÜCEL ARTANTAŞ (Iğdır) - Onu geç… CENGİZ KAPTANOÐLU (Devamla) - Onu söyleyeyim, onu söyleyeceğim. Bütçe konuşmalarına geleceğim… Bunları bilin. Belki… BAŞKAN - Sayın Kaptanoğlu, süreniz doluyor; lütfen konuşmanızı tamamlayınız. CENGİZ KAPTANOÐLU (Devamla) - Belki sizin belediye başkanlarınız haber vermiyor bunları. Göcek'te arıtma tesisleri yapılıyor şimdi. Antalya'da -Deniz Beyin bunları bilmesi lazım- Antalya Limanında kruvazör liman kapatılmıştı. Alanya'ya bir tane kruvazör gemi gelmiyordu. Antalya'nın serbest bölgesi kapatılmak üzereydi. Antalya'ya, şimdi, günde 7 tane, günde 600 000 dolar getiren kruvazör gemi geliyor. Alanya'ya geliyor. BAŞKAN - Sayın Kaptanoğlu… CENGİZ KAPTANOÐLU (Devamla) - Bitti Başkanım. BAŞKAN - Şimdi, şöyle, prensipleri bozarsak, herkes de aynı şey olabilir. Ben teşekkür etmenizi istirham ediyorum. Kalanını Sayın Bakan tamamlar efendim. Teşekkür ediyorum sizlere, sağ olun. Mikrofondan teşekkür ederseniz Sayın Kaptanoğlu; açtım, buyurun. CENGİZ KAPTANOÐLU (Devamla) - Efendim, çok teşekkür ediyorum. 2006 bütçesinin memleketimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, saygılar sunuyorum.DenizHaber.Com
Diğer Haberler
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 Deniz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0544 880 87 87 | Haber Scripti: CM Bilişim