• BIST 1.381,000
  • Altın 495,21
  • Dolar 8,8580
  • Euro 10,3400
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 23 °C
  • İzmir 29 °C
  • Antalya 30 °C
  • Muğla 30 °C
  • Çanakkale 24 °C

Yorumlar

"Reklam verdim, seni satın aldım!" yazısına ait tüm yorumlar


DENİZCİ
05 Şubat 2014 Çarşamba 17:04
BİLMEK VEYA GELENEKLERE UYMAK ARASINDA FARK VARDIR
Sayın refik beyefendinin görüşlerine aynen katılıyo sağılarımı sunuyorum. Aşağıda ise belirttiğim ayetlerden de zaten mesajın anlamının bilinmesi gerektiği net anlaşılıyor. Koca cağın İmamı A’zam Ebû Hanîfe (ö. 150/767), şartsız olarak terceme ile namaz kılınabileceğini söylemiştir. Aklını9 çalıştıranlar bu gerçeği apaçık görür herkese aklını çalıştırmak dileklerimle çünkü akıl da bir ayettir ve anlaşılmış bir kuran ve ahlakının topluma ve uygulamaya yansıması Refik hocamın da belirttiği gibi meyvelerini ancak bu şekilde verebilecektir.


"14İbrahim suresi/4-Biz, görevlendirdiğimiz her resulü ancak kendi toplumunun diliyle gönderdik ki, onlara açık seçik beyanda bulunsun."

"41Fussilet suresi/44-Eğer bu (ilahi kelamın) Arapça dışında bir dilde (indirilmiş) bir hitabe olmasını dileseydik, onlar, (şimdi onu reddedenler,) bu defa, “Neden onun mesajları anlaşılır bir şekilde ifade edilmemiş? Hayret! Arapça dışında bir dil(de indirilmiş bir mesaj bu) ve (tebliğ eden de) bir Arap (elçi)?” diyeceklerdi."

"4Nisa suresi/43-Siz ey inananlar! Sarhoş iken namaz kılmaya kalkışmayın, ne dediğinizi bilinceye kadar (bekleyin);.."
212.174.131.15
T.C.Müh.Kaptan Refik Akdoğan
04 Şubat 2014 Salı 11:11
Satılık insanlar
Sayın Denizci, Kur'an'da Allah, Hazreti Muhammed'e indirdiği vahiylerde, anlayasınız diye Ku'ran'ın Arapça indirildiği birçok ayette buyurmaktadır. Burada haddim olmadığı için bu ayetleri yazmadım.Telefon ederseniz söylerim. Ancak şurası kesindir ki Kur'an Arapça okunmalıdır diye israr edildiği için Müslümanlar Arapça bilmediğinden, İslam dini anlaşılamadığından Allah'ın buyrukları yerine getirelemediği gibi İslam dini de dünyaya yayılamamıştır. Tüm Kur'an'ın amacı kanımca iyi bir insan oluşturmaktır. İslam alamine baktığımızda
bunun başarılı olduğu söylenebilr mi? Allah petrolü tüm islam alemine verdiği halde bundan yalnız belirli bir zümrenin yararlandığını, geri kalanların sefalet içinde yüzdüklerini görünce Kur'an'ın Araplar tarafından bile tam anlaşılamdığı açıkça görülmüyor mu? Kur'an'da İNFAK buyruğu ile zengin olmak yasakllandığı halde Müslümöan zengimnler yarın Allah'ın huzuruına çıktıklarında nasıl hesap verecekler? Fakır fukaranın Kur'an'da sürekli korunması buyrulduğuı halde İslam alemini hali ortada. Allah'ın ilk indirdiği sure olan ALAK suresinde OKU buyurduğu ve ikinci inen sure olan Kalem Suresinde kaleme AND verdiği halde Osmanlı İmpartatorluğu yıkıldığı zaman hemen Türk-İslam milleti okuma yazma bilmiyordu. Tüm bunların nedeni Kur'an'ı ana dilimzde öğrenmeyişimizden kaynaklanmıştır. Eğer Osmanlılar OKU ve KALEM surelerini kendi milletine ve işgal ettikleri yerlerin mlletlerine uygulansaydı ve kendi dillerinde Kur'an öğretilseydi inanıyorum ki bugün Osmanşlı imparatorluğu büyük bir devlet olarak var olurdu. Bulanık suda balık avlamakl isteyenler günümüzde hala Kur'an Arapça okunmalıdır diye israr etmelerinin nedeni saltanatlarının devam etmelerini istemelerinden kaynaklanmaktadır. Bakınız mezar başındaki taşlarda "ruhuna el Fatiha" diye bir istek vardır. Fatiha suesini Türkçe okuduğunuzda bunun ölü ile hiç ilşgisi olmadığını hayretle göreceksiniz. Dua eden, Allah'tan hep kendisi için istediğini, buna karşın duada ölü adının hiç geçmediğini hayrtetle göreceksiniz. Halbuk mezar taşında ölünün olmuşsa iyi bir indan olduğunuı, yardımsever olduğu vb. şeyler yazılsa daha olmaz mıydı? El fatiha denildiği zaman eminim ki dua edenleri çoğu sadece ağızlarını harekete ettirmekte, aslında surenin ne Arapçasını ve ne de Türkçesini bilmediği için sadece ağzını hareket ettirek etrafa dua ettiğini anlaytmaya çalışmakltadır. Benim mezarımın başında yapmışsam sevaplarım anlatılarak, gelen cemaatten Allah'ın bana yardımcı olmasını, günahlarımı affetmesi için dua etmelerini isterim. Böyle olduğu takdirde insanlar yaşadıkları sürece aşırı zengin olmamaya dikkat ederek(yani vergilerini tam ödeyerek) fakır fukara peşine düşeceklerine, sürekli insanlara yardım etmeye çalışacaklarına inanmaktayım. Allah'a emanet olun sayın denizci.www.refikakdogan.com
46.197.149.173
DENİZCİ
03 Şubat 2014 Pazartesi 10:28
SATILIK İNSANLAR
Sayın hocam Refik beyin görüşlerine aynen katılmakla birlikte madem Arapça ile ilgili açıklamalarda bulunmuş bu konu ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığına sormuş olduğum sorum ve cevabının konuyla ilgisi nedeniyle burada açıklama gereği duydum. Kısacası Hocamın da dediği gibi aslında dinimiz kendi dilimizle bize anlatılsa idi bu toplum sanırım böyle olmazdı. Ama ne hikmetse hala Arapça dayatması ile hala bu çağda bu din anlaşılmaz kılınmaya çalışılmaktadır. Bunu bilinçli yapanlara hakkımızı helal etmeyeceğiz bu böyle biline...

SORUM-1: Arapça Allahın tercih ettiği kutsal bir dil midir? Kuranda Allahın herkesin Arapça bilmesini zorunlu tuttuğuna dair bir ayet var mıdır? Ben ortamı gereği konuşma dili Türkçe olan ve Türkiye’de Türk olarak doğmuş birisi olarak kendi dinimi yaşayabilmem için mutlaka Arapçayı bilmem mi ? gerekiyor/ dayanağı nedir? Ayrıca ayetler vahiy olarak peygamber efendimizin kalbine doğduğuna göre Arapça dili ile bağlantısı nedir? Eğer var ise bu tek bir dile indirgenir ise bu dinin evrenselliğini nasıl savunacağız. ? Saygılarımla
CEVAP-1:
a. Arab dilinin Allahın tercih ettiği kutsal bir dil olduğunu söylemek dinen uygun olmaz. Arabçanın biz Müslümanlarca önemi, Kur'ân-ı kerimin ve Peygamberimizin dili olmasıdır. Hem Allah'ın ayetleri hem de hadisler Arabça olduğu için biz bu dili öğrenir ve okuruz. Böylece de yaratıcımızın emir ve yasaklarını öğrenir ona göre hayatımızı tanzim ederiz. Yoksa bizatihi dil olarak Arabçanın bir kutsallığı yoktur, başka dillere de üstünlüğü yoktur.
b. Ne Allah Teâlâ Kur'ân-ı keriminde ne de Peygamber (s.a.v.) hadislerinde herkesin ana dilinin yanında ikinci bir dil olarak Arapça bilmesini zorunlu tuttuğuna dair bir ayeti veya hadisi yoktur. Dinde alim olmak isteyen kişi için arabça bilmek zorunludur. Normal Müslümanların Arabça bilmesine gerek olmadığı gibi böyle bir zorunlulukta yoktur.
c. Vahyin iniş şekilleri birden fazladır. Bunlardan birisi de Allah Teâlâ'nın vahyetmek istediği hususu direk olarak Peygamber uyanık veya uykuda iken Peygamberin kalbine koyması şeklinde gerçekleşir. Diğer bazıları ise şunlardır:
a. Cebrail’in melek veya insan suretinde vahiy getirmesi ile,
b. Cebrail görünmeden vahyin çıngırak sesi şeklinde gelmesi ile olur.
Vahyin geliş şekillerinden bir kısmı, Şûrâ suresinin 51. âyetinde bildirilmiştir Vahiy, Allah ile Peygamber arasında bir sırdır Mahiyetini insanların tam anlaması imkansızdır. Hz Muhammed (s.a.v.) gelen vahyi aynen hafızasına alır (Kıyamet, 75/16-19), sonra da vahiy katiplerine yazdırırdı.
212.174.131.15
T.C.Müh. Kaptan Refik Akdoğan
24 Ocak 2014 Cuma 18:26
Satılık insanlar
Sayın Canpolat parayı bastırdın mı, şan, şöhret ,mal mülk teklif ettin mi o kadar satılık insan var ki toplumumuzda. Son olaylar gösteriyor ki mevki için neler yapılmış neler. Diyorum ki Kur'an Türkçe okunsaydı bu kadar rezillik olmazdı. Adam Kur'an okuyor, soruyorum Allah ne buyuruyor, cevap: Bilmiyorum, ben Arapça okur sevabımı kazanırım diye cevap veriyorlar. Bilmiyorum İmam-Hatipliler nasıl yetiştiriliyor? Eğer Kur'an Arapça okutuluyor ve Türkçesi bilinmiyorsa toplumumuz çok büyük felaketlere gebedir diyebilirim. Çünkü İmam-Hatip okullarının adedi bine yaklaşmakta ve öğrenci adedi yaklaşık yarım milyonu bulmaktadır. Kur'an zamanımıza uygun çok çağdaş ve uygar bir dindir. Herkes ana dilinde Kur'an okursa ve öğretilirse hızla dünyaya yayılabilr. Örneğin ARAF(7) 31 Ayet'de Büyük Allah şöyle buyuruyor:"Ey Ademoğulları! Her mescitte ziynetinizi takının(güzel ve temiz giyinin)
Yiyin için fakat israf etmeyin Çünkü O israf edenleri sevmez". Şu ayetin ihtişamına bakın! Allah mescitte yani camilere kadınları ve erkekleri çağırmaktadır.Kadınların takılarını takmasını yani süslenmelerini isterken, yiyin için derken muhabbet etmelerini istemektedir. Takıların takılmasıyla kadının tesettür örtünmesine gerek olmadığını belirten Allah israf edilmemesini isteyerek bugünün israfının da günah olduğunu buyurmaktadır. Ne kadar çağdaş ve uygar bir İslam dini değil mi? Bakara(2) 256. Aette "Dinde zorlama yoktur," diye buyuran Allah,İslamın çok çağdaş bir din olduğunu buyurmuşsa da insanlar zaman zaman bunun tam tersini uygulamaktadırlar. İlk inen sure olan ALAK suresinde Büyük Allah OKU BUYRUĞU İLE Müslümanlardan herşeyden önce okumalarını istemişse de insanlar bu sureyi en sona atarak Müslümanları karanlıklar boğmuşlardır. İkinmci inen KALEM suresinde Allah kaleme and verdiği halde gene insanlar bu sureyi de en sonlara atarak OKU buyruğunun uygulanmaması gibi Müslümanlar kara cahil kalmışlardır. Bunun gibi daha birçok ayetler vardır. Atatürk 1928 de harf inkilabının yuaptığı zaman TÜRK Müslümöanların % 80'i okuma yazma bilmiyordu. Tekarar ediyorum İmam-Hatipler Kur'an'ı yalnız ARapça okuyor ve ayetlerinm anlamlarını bilmeden mezun oluyorlarsa şeytanın bir numara kandırma aletleri olan PARA, ŞAN,ŞÖHTET,MAL MÜLK, MEVKİ karşılığında insanların yapmadıkları rezillik kalmayacvaktır. İşte o zaman ALLAH TÜRKÜ KORUSUN duaları artık hiçbir işe yaramayacaktır. www.refikakdogan.com
46.197.149.173
"İnşallah" diyen g.s. uzmanını
24 Ocak 2014 Cuma 14:42
hopaya sürdüler
Sayın Recep Canpolat, yapmış olduğunuz bir haberin altına bir gemi sürvey uzmanının sadece "inşallah" yazması ve özlük haklarını araması için Genel Müdürlüğe dilekçe vermesi gibi nedenler ileri sürülerek, izmitte görev yapan daha dün yeni baba olmuş, babalık iznini kullanan mert bir uzmanımıza Hopa liman başkanlığında 6 aylık geçici görevlendirme ile ödüllendirdiler.
Kamuoyunun Bilgilerine ve ibretlerine sunulur.
85.105.51.153
Hasan Terzi
22 Ocak 2014 Çarşamba 18:00
Derdimiz bağcı değil; üzüm
Bir önceki yorumumla ilgili arkadaşlarımdan aldığım eleştiri telefonlarından dolayı onlara teşekkür ederim. Yanlış anlaşılmayı gidermek isterim. Ortada çok net bir şekilde "cambaza bak" oyunu oynanırken hala cambaza bakıyor olmak abesle iştigaldir. Bizler cambaza değil gerçeklere odaklanmalıyız. Bunun net örneğini hem sektörel hem de ulusal hayatımızda görüyoruz.Bu çalkantılı evre elbet geçecek ve biz sektörümüzde nerede kalmışsak oradan devam edeceğiz. Tıpkı okyanuslarda sayısız kez karşılaştığımız ve her seferinde de dinmeye mahkum fırtınalar gibi. Dolayısıyla sorun fırtınanın çıkacağını ilan edenler değil çıkan fırtınayı inkar edenler. Fırtıyı önceden ilan edenlere teşekkürler.
212.253.217.56
Hasan Terzi
22 Ocak 2014 Çarşamba 17:01
Mal değneği
Yazınızda belirttiğiniz ana fikire kesinlikle katılıyorum. Lakin benzer şekilde vaktiyle tek amacı kamusal çıkarları savunmak olan kişilerin, sizin düşüncelerinize aykırı düştüklerinde, onlar hakkında oluşturduğunuz söylemlerinizi de aynı kapsamda gözden geçirmeniz gerektiğini düşünüyorum.
Saygılarımla,
Hasan Terzi
212.253.217.56
Gerçekler
22 Ocak 2014 Çarşamba 15:41
Siyah Çoraplılar
Sayın CANPOLAT. Davanızda sonuna kadar haklısınız. Rızkı veren ALLAH'tır ve her zaman doğrunun yanındadır. Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Salih Orakçı yapmış olduğu baskıcı politikalarla kurum içi ................ (.......... örtbas eden , çalışanlarını hor gören ) kral benim deyip herşeyi ben yaparım edası su dolu bardağı taşırmış olup bu genel müdürü hükümetin biran önce görevden alması gerekmektedir..
81.213.125.89
Kaptan Can
22 Ocak 2014 Çarşamba 12:26
hAKSIZLIĞI HAK BİLENDE HAK ARAMAK HAKKA HÜRMETSİZLİKTİR.
Recep Bey İnsanlar birbirlerini sevmek zorunda değildir. Fakat insan o ki doğruya, doğru, haklıya, haklı yanlışa ise herzaman yanlış demeli vesselam. Gazetecilik, toplumun değilde şahısların menfaati için yapılan bir meslek olursa herzaman keser döner sap döner mantığı işler. Bu yüzden yapılanların ve yapılmayanların, yazılanların ve yazılmayanların vebali de bu mesleği yapanları daha da "Mes'ul" kılar. Başlığın tekrarı ile bitireyim. Haksızlığı hak bilende hak aramak, HAKKA hürmetsizlikdir.
Not:Geçen gün okul gemisi için Süalp Bey'in haberi ile ilgili yaptığım yorum yarım yayımlanmış. bilgilerinize.
5.47.189.163
Kaptan Can
22 Ocak 2014 Çarşamba 12:26
hAKSIZLIĞI HAK BİLENDE HAK ARAMAK HAKKA HÜRMETSİZLİKTİR.
Recep Bey İnsanlar birbirlerini sevmek zorunda değildir.Fakat insan o ki doğruya,doğru,haklıya,haklı yanlışa ise herzaman yanlış demeli vesselam.Gazetecilik,toplumun değilde şahısların menfaati için yapılan bir meslek olursa herzaman keser döner sap döner mantığı işler.Bu yüzden yapılanların ve yapılmayanların,yazılanların ve yazılmayanların vebali de bu mesleği yapanları daha da "Mes'ul" kılar.Başlığın tekrarı ile bitireyim.Haksızlığı hak bilende hak aramak,HAKKA hürmetsizlikdir.
Not:Geçen gün okul gemisi için Süalp Bey'in haberi ile ilgili yaptığım yorum yarım yayımlanmış. bilgilerinize.
5.47.189.163
Bir meslektaşın
22 Ocak 2014 Çarşamba 12:01
Allah Yolunu Açık Etsin
Haksız olan insanlar bu yola başvurur. Boşver bunları işini düzgün yapanların yolunu Allah açık eder.
78.182.91.12
T.C.Müh.Kaptan Refik Akdoğan
22 Ocak 2014 Çarşamba 10:34
Türk milletinin ve ülkemizin çıkarları
Sayın Recep Canpolat siz de olmasaydınız ne yapardık bilemiyorum. Allah sizden razı olsun. Türk ticaret denizciliğinin ve ülkle çıkarlarının korunması için yazdığınız yazılar ve bizlere de bu konulardba yorum yapmamız için olanak yarattığınız için size minnettarız. Aslında sizin yazılarınız ve bizlerin yorumları zarar gördüklerini sananlarının, bozulanların yararına olduğu yazılar dikkatle okunursa anlaşılacaktır. Örneğin İMEAK DTO nun mali yardımlarıyla okul gemisi olması kararlaştırılan ANKARA gemisi bu işe uygun olmadığını söyklerken diğer yandanda her yıl işletme giderlerini karşılamak için İMEAK DTO nun büyük bir mali kriz içine girmesi kaçınılmaz olacaktır derken bu uyarımız İMEAK DTO nun yararınadır. Siz de bunu yapıyorsunuz. Bu nedenle şikayet edenler size teşekkür etmeleri gerekirken sitem etmeleri yersizdir. Ayrıca İMEAK DTO nun üyelerinin sahip olduğu çeşitli tücaret gemilerinde PİRİ REİS öğrencilerin staj yapma olanağı varken ANKARA gibi sadece turistik seyahat yapacak öğrencilere bu geminin fazla yarar sağlayamacağı da aşikartdır.Allah yartdımcılaı olsunm.
www.refikakdogan.com
46.197.149.173
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 Deniz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0544 880 87 87 | Haber Scripti: CM Bilişim