• BIST 83.675
  • Altın 250,331
  • Dolar 6,1048
  • Euro 6,8129
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C
  • İzmir 26 °C
  • Antalya 24 °C
  • Muğla 25 °C
  • Çanakkale 21 °C

Armatörlere soðuk duþ etkisi

Armatörlere soðuk duþ etkisi
Kaza sonrasý Ereðli Limaný
07-09-2005 01:51ARMATÖRLERE SOÐUK DUÞ Geçen hafta cuma günü Liparit isimli Türk bayraklý gemi; Ereðli Cevher iskelesinden ayrýlýrken görgü tanýklarýndan alýnan bilgiye göre baþ kýsýmdan römorköre verilen halatýn kopmasý ve bunun sonucunda Limanýn özel yapým kreynlerine çarparak denize düþmesine neden olduðu ifade edildi.Erdemir'in ham madde mamullerinin yüzde 99'unun elleçlendiði ve Erdemir'in kalbi olan 353 metre boyundaki iskele kaza sonucu devre dýþý kaldý.Erdemir'in en önemli iskelesinin devre dýþý kalmasý 225 ortaklý Ereðli Denizcilik þirketinde þok etkisi yaptý. Yönetim Kurulu Baþkanlýðýný Metin Kalkavan'ýn yaptýðý Ereðli Denizcilik þirketi, yaklaþýk 85 milyon dolara satýn aldýklarý Ereðli isimli dökme yük gemisinin (Obeliks) Erdemir limanýna yanaþacaðý tek iskelenin yaklaþýk 10 ay süre ile hizmet verememesi Ereðli Denizcilik yönetimini kara kara düþündürmeye baþladý. Armatörlerin kurduðu 225 ortaklý Ereðli Denizcilik, ERDEMÝR'in yüklerini taþýmak için 85 milyon dolar taahhüdün altýna girerek 298 metre boyundaki Ereðli ismini verdikleri dökme yük gemisini satýn aldýlar.Erdemir'in mallarýný taþýyacak olan Ereðli Denizcilik Þirketi, Erdemir Lojistik'le yaptýklarý beþ yýllýk sözleþme ile satýn aldýklarý dökme yük gemisinin borçlarýný ödeyeceklerdi. Ancak limanda meydana gelen kaza Ereðli Denizciliðe ait dökmecenin limana sefer yapamamasýna neden olacak. ERDEMÝR'in mamullerinin taþýmasýný organize eden þirketin yan kuruluþu Erdemir Lojistik, cevher iskelesinin yeniden faaliyete geçene kadar Ereðli Denizcilikle yaptýklarý sözleþmeyi askýya alacaðý kesin gözü ile bakýlýyor. Çünkü Erdemir Lojistik kaza sonrasý 60 bin ton üstü kiraladýðý gemilerin kira sözleþmelerini iptal etmeye baþladý.Bununla beraber Erdemir Lojistik kaza öncesi yola çýkan 140 bin tonluk iki geminin rotalarýný Ýskenderun Limanýna doðru yönlendirdi. Ýskenderun Limanýna boþaltýlacak olan ERDEMÝR'in mallarý 60 bin tonluk gemilerle Ereðli Limaný'ndaki eski iskeleye getirileceði yetkililer tarafýndan ifade edildi.Armatörlere soðuk duþ etkisi yapan bu kararýn Ereðli Denizciliðide etkileyeceði ve bunun sonucu 85 milyon dolarlýk taahhüdün altýna giren armatörlerin gemi borçunun 10 aylýk dönemle ilgili kýsmýný iskele faaliyete geçene kadar þirket ortaklarý tarafýndan karþýlacaðý ifade ediliyor.ERDEMÝR Genel Müdürü Fadýl Demirel'in kaza sonrasý yaptýðý basýn toplantýsýnda Ereðli Limaný'ndaki cevher iskelesinin 3,5 ay kapalý kalacaðýný ifade etmesi uzmanlarý þaþýrttý.1999 yýlýnda hizmete giren yeni cevher iskelesi için özel yapýlan kreynlerin sadece montaj iþlemleri 4 ay sürdüðü düþünüldüðünde Genel Müdür Fadýl Demirel'in açýklamalarý gerçekçi bulunmadý.DenizHaber.Com-Özel
Diğer Haberler
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 Deniz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 293 75 48 | Faks : 0212 293 75 49 | Haber Scripti: CM Bilişim